NOU 1996: 17

I Norge – for tiden?

I Norge – for tiden? — Konsekvenser av økt internasjonalisering for en liten åpen økonomi

Les dokumentet