NOU 1997: 8

Om finansiering av kommunesektoren

Les dokumentet