Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalget til å utrede alternativ medisin i Norge, oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet i april 1997, legger med dette frem sin utredning. Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 15. desember 1998

Jarle Aarbakke

Anne Kjersti Befring

Britt Untiedt Bjørgan

Andreas N. Bjørndal

Geir Sverre Braut

Stig Bruset

Vigdis Moe Christie

Vinjar Fønnebø

Hanne Karin Grini

Laila Guttormsen

Marit Halvorsen

Benedicte Ingstad

Ingvild Mestad

Tom A. Pedersen

Terje Risberg

Liv H. Rygh

Aslak Syse

Kirsten Been

Karl Skaar

Til dokumentets forside