NOU 1998: 9

Hvis det haster.....

Hvis det haster..... — Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap

Les dokumentet