NOU 1999: 18

Organisering av oppdragsvirksomhet

Organisering av oppdragsvirksomhet — En vurdering av rammene for oppdragsvirksomhet ved institusjoner innenfor høgre utdanning

Les dokumentet