NOU 1999: 18

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Organisering av oppdragsvirksomhet

Organisering av oppdragsvirksomhet — En vurdering av rammene for oppdragsvirksomhet ved institusjoner innenfor høgre utdanning

Les dokumentet