NOU 1999: 2

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Livshjelp

Livshjelp — Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Les dokumentet