NOU 1999: 2

Livshjelp

Livshjelp — Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Les dokumentet