NOU 1999: 26

Konvergens— Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene

Til innholdsfortegnelse

Til Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 13. februar 1998 et utvalg som skulle vurdere tele- og kringkastingslovgivningen i sammenheng. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 18. juni 1999

Karin M. Bruzelius

Jon Bing

Jens C. Koch

Hilde Lovett

Vigdis Moe Skarstein

Helge Sønneland

Øyvind Christensen

Alf-Petter Tenfjord

Til forsiden