NOU 2000: 23

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger

Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger

Les dokumentet