NOU 2001: 10

Uten penn og blekk

Uten penn og blekk — Bruk av digitale signaturer i elektronisk samhandling med og i forvaltningen

Les dokumentet