NOU 2001: 11

Fra innsikt til industri

Fra innsikt til industri — Kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter og høgskoler

Les dokumentet