NOU 2001: 11

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fra innsikt til industri

Fra innsikt til industri — Kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter og høgskoler

Les dokumentet