NOU 2001: 18

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Xenotransplantasjon

Xenotransplantasjon — Medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr

Les dokumentet