NOU 2001: 18

Xenotransplantasjon

Xenotransplantasjon — Medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr

Les dokumentet