NOU 2001: 22

Fra bruker til borger

Fra bruker til borger — En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Les dokumentet