NOU 2001: 22

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Fra bruker til borger

Fra bruker til borger — En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer

Les dokumentet