NOU 2001: 25

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Støtte til livsopphold ved utdanningspermisjon

Støtte til livsopphold ved utdanningspermisjon

Les dokumentet