NOU 2003: 6

Hva koster det?

Hva koster det? — Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten

Les dokumentet