NOU 2003: 34

Mellom stat og marked

Mellom stat og marked — Selvstendige organisasjonsformer i staten

Les dokumentet