NOU 2003: 34

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Mellom stat og marked

Mellom stat og marked — Selvstendige organisasjonsformer i staten

Les dokumentet