Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 2005: 9

Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

Fylkesnemndsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 2004 for å foreta en enhetlig og samlet vurdering av fylkesnemndenes saksbehandling og rutiner i et ressursperspektiv, der samtidig hensynet til berørte parters rettssikkerhet blir ivaretatt. Utvalget avgir med dette sin innstilling: Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker. Innstillingen er enstemmig.

Bergen 31. mai 2005

Arnfinn Bårdsen

Marianne Grimsø

Toril Havik

Alf Bjarne Høyvik

Hilda Gerd Kolbjørnsen

Camilla Bernt-Hamre

Til dokumentets forside