NOU 2005: 18

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fordeling, forenkling, forbedring

Fordeling, forenkling, forbedring — Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Les dokumentet