NOU 2009: 17

Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Les dokumentet