NOU 2014: 17

Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Pensjonstrygden for sjømenn ble opprettet i 1948. Utvalget foreslår en ny pensjonsmodell for sjømenn, tilpasset pensjonsreformen og tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Den foreslåtte modellen er basert på alleårsopptjening, med en opptjeningssats i prosent av lønn opp til et tak. Utvalget har vært ledet av aktuar Sissel Rødevand, daglig leder i Actecan.cc

Les dokumentet

Elektronisk vedlegg: