NOU 2015: 2

Å høre til — Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalget om virkemidler for et godt skolemiljø ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. august 2013 for å vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 18. mars 2015

Øystein Djupedal (leder)

Lars Arrhenius

Christopher Beckham

Hanna Helseth

Ellen Inga O. Hætta

Noor Jdid

Trond Johnsen

Jette Kofoed

Monica Martinussen

Cecilie Mathisen

Erlend Moen

Harald Pedersen

Arild Rekve

Kjersti Botnan Larsen (sekretariatsleder)

Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard

Helle Kristin Jensen

Camilla Vibe Lindgaard

Gunhild Elle Løtveit

Jens Rydland

Til dokumentets forside