NOU 2019: 9

Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Til innhaldsliste

Til Kulturdepartementet

Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.

Oslo, 2. april 2019

Christian Reusch

(leder)

Håkon With Andersen

Hilde Elvine Bjørnå

Anne Mette Dørum

Rune Kjørlaug

Dag Wiese Schartum

Espen Sjøvoll

Lone Merethe Solheim

Martin Hill Oppegaard (sekretariatsleder)

Anna Malmø-Lund

Helga Hjorth

Hilde Langaker

Til forsida