NOU 2021: 11

Selvstyrt er velstyrt— Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 20. september 2019 oppnevnte regjeringen Solberg et utvalg for å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Innstillingen er ikke enstemmig.

Oslo 16. desember 2021

Marianne Skattum

Leder

Jan Erik Askildsen

Gundla Kvam

Trond Johnsen

Leif Birkeland

Sonja Jennie Tobiassen

Trude Wester

Bente Gravdal

Kjell Wolff

Sverre Fuglerud

Vibeke Marøy Melstrøm

Tove Linnea Brandvik

Torbjørn Furulund

Åshild Flatebakken

Sølve Jacobsen

Til forsiden