Høring om NOU 2008:14 - Samstemt for utvikling?

Utviklingsutvalget har sett på hvordan norsk politikk på ulike områder virker inn på utviklingen i fattige land. Det avga sin rapport, NOU 2008:14 ”Samstemt for utvikling?” den 9. september i år. Rapporten legges nå ut til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2008

Utviklingsutvalget som startet sitt arbeid i desember 2006 har sett på hvordan norsk politikk på ulike områder virker inn på utviklingen i fattige land. Det avga sin rapport, NOU 2008:14 ”Samstemt for utvikling?” den 9. september i år.

Rapporten legges nå ut til høring.