NUPI-rapport: Arbeidstakerrettigheter i Russland, Hviterussland og Kasakhstan

Det er svakheter i Russlands, Hviterusslands og Kasakhstans etterlevelse av sentrale internasjonale forpliktelser om arbeidstakerrettigheter, med Hviterussland i en særstilling. Dette fremkommer i en rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Det er svakheter i Russlands, Hviterusslands og Kasakhstans etterlevelse av sentrale internasjonale forpliktelser om arbeidstakerrettigheter, med Hviterussland i en særstilling. Dette fremkommer i en rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Les rapporten her.