Ny forskrift om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker - Høring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 15. november 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2007