Ny forskrift til folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet har 13. oktober 2006 fastsatt ny forskrift til folkehøyskoleloven. Forskriften trer i kraft 1. januar 2007

Ny forskrift til folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet har 13. oktober 2006 fastsatt ny forskrift til folkehøyskoleloven. Forskriften trer i kraft 1. januar 2007. Fra samme dato blir gjeldende forskrift 17. desember 2002 nr. 1711 til folkehøyskoleloven opphevet.

Kunnskapsdepartementet har i brev til folkehøyskolene og Folkehøgskolerådet informert om ny forskrift.

Den nye forskriften, og brevet til skolene og rådet, kan du lese her:

Ny forskrift til folkehøyskoleloven
Brev til folkehøyskolene og Folkehøgskolerådet

Forskriften vil også bli lagt ut på Lovdata når endringene trer i kraft 1. januar 2007.


Forskriften og brevet kan også lastes ned i pdf-format ved å klikke på lenkene nedenfor:

Ny forskrift til folkehøyskoleloven (i pdf-format)
Brev til folkehøyskolene og Folkehøgskolerådet (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html