Ny forskrift til opplæringslova

Kunnskapsdepartementet har 23. juni 2006 fastsatt ny forskrift til opplæringslova. Det er foretatt endringer for å legge til rette for innføring av Kunnskapsløftet.

Ny forskrift til opplæringslova

Kunnskapsdepartementet har 23. juni 2006 fastsatt ny forskrift til opplæringslova. Forskriften trer i kraft 1. august 2006. Fra samme dato blir gjeldende forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova opphevet.

Det er i hovedsak foretatt endringer for å legge til rette for innføring av Kunnskapsløftet. I tillegg er det foretatt en del redigeringsarbeid samt enkelte tekniske og språklige endringer med tanke på å gjøre forskriften mer brukervennlig.

Utdanningsdirektoratet vil sende ut informasjon om forskriften.


Den nye forskriften kan lastes ned ved å klikke på lenkene under:

Ny forskrift til opplæringslova (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Forskriften vil også bli lagt ut på Lovdata