Ny havne- og farvannslov - utkast til forskrifter og forskriftsendringer - høring

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009