Ny ordning for beredskapslagring av petroleumsprodukter

Ny ordning for beredskapslagring av petroleumsprodukter

Ny lov og forskrift om beredskapslagring av petroleumsprodukter har nå trådt i kraft. Lov og forskrift berører selskaper som importerer eller produserer petroleumsprodukter i Norge til salg eller eget forbruk.

Formålet med lov og forskrift om petroleumsprodukter er å sikre forsyningene nasjonalt og internasjonalt av petroleum og petroleumsprodukter. Ordningen skal sikre at Norge på ethvert tidspunkt holder beredskapslager tilsvarende 20 dagers normalforbruk av disse produktene. Beredskapslagrene kan tas i bruk i krisesituasjoner og i situasjoner hvor det oppstår forstyrrelser i produktleveransene nasjonalt og internasjonalt.

Den nye ordningen for beredskapslagring av petroleumsprodukter innebærer at alle som har importert eller fremstilt petroleumsprodukter i Norge plikter å holde beredskapslager i tråd med forskriften. Lagringsplikten inntrer først når importert og/eller fremstilt volum til sammen overstiger 10.000 m 3>. Lagringspliktige skal på ethvert tidspunkt holde lager tilsvarende 20 dager av den totale mengden lagringspliktige produkter den lagringspliktige har solgt eller forbrukt i løpet av forutgående år.

Under følger koblinger til lov og forskrift i Lovdata:
Lov av 18. august 2006 nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt.

Forskrift om beredskapslagring av petroleumsprodukt trådte i kraft 2. september 2006.