Ny rapport om idrett og fysisk aktivitet i Norge (2003)

Kultur- og kirkedepartementet har i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) utarbeidet rapporten "Tilstandsrapport 2003. Om idrett og fysisk aktivitet i Norge."

Ny rapport om idrett og fysisk aktivitet i Norge

Kultur- og kirkedepartementet har i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) utarbeidet rapporten "Tilstandsrapport 2003. Om idrett og fysisk aktivitet i Norge."

Temaene som presenteres i rapporten dekker de mest sentrale delene av statlig idrettspolitikk og flere av satsingsområdene i NIF.

Alle tall og opplysninger som presenteres i rapporten, er hentet fra undersøkelser gjennomført av ulike forskningsinstitusjoner og meningsmålingsinstitutter. I tillegg er det benyttet statistikk fra NIF og KKD, blant annet over medlemskap og aktivitet i idrettsorganisasjonene, og over status på anleggsområdet i Norge.

Tilstandsrapport 2003 Om idrett og fysisk aktivitet i Norge retter seg mot alle som har behov for kunnskap om idrett og fysisk aktivitet.

Les rapporten

Dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html