Ny samarbeidsavtale med KS om utvikling av barnevernet

- Barn og unge som trenger hjelp skal ikke være kasteballer mellom ulike hjelpetjenester. Samarbeidet med KS vil bidra til at utsatte barn og unge får den hjelpen de trenger av tjenester som arbeider sammen. Avtalen vil også styrke det forebyggende arbeidet, sier Anniken Huitfeldt.

BLD og KS er enige om å etablere et eget organ for tvisteløsning for saker i gråsonen mellom statlig og kommunalt barnevern. Tvisteløsningsorganet skal behandle tvister mellom stat og kommune om betalingsansvaret.

- Dette er første gang vi etablerer en mekanisme for tvisteløsning mellom statlige og kommunale tjenester. Dette bør vekke interesse også for andre tjenesteområder, sa Halvdan Skard ved signeringen tirsdag.

Den nye samarbeidsavtalen er en videreføring av en avtale for perioden 2005 – 2008 og gjelder fram til 1.september 2010.  BLD og KS er enige om at avtalen bidrar til bedre samhandling mellom stat og kommune i barnevernet.

Les avtalen her(pdf)