2 rapporter om Brønnøysundregistrene

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har KPMG utført en gjennomgang av Brønnøysundregistrenes økonomiske situasjon og rutiner for økonomistyring, mens A-2 Norge har utført en gjennomgang av status og videre fremdrift i Brønnøysundregistrenes prosjekt for ny registerplattform.

Last ned KPMGs rapport her (pdf).

Last ned A-2 Norges rapport her (pdf).