Dokument

Inngåelse av protokoll av 18. november 2019 om endringer i Internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk

Det foreslås at Norge inngår protokoll av 19. november 2019 om endringer i Internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

Norge tiltrådte konvensjonen i 2004, jf. St.prp. nr. 14 (2003-2004), og ble part i Den internasjonale kommisjon om bevaring av atlantisk tunfisk (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas - ICCAT). ICCAT har som formål å følge opp internasjonale forpliktelser under havretten om samarbeid om forvaltningen av vandrende fiskebestander.

Last ned hele kongelig resolusjon her (pdf).