Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger.

 Erfaringskartleggingen har pågått i perioden juni til november 2020.

Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger (pdf)