Ny veileder for frivillighetssentralene

Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler er revidert og utvidet. Veilederen er tilpasset den nye virkeligheten, samtidig som det er lagt vekt på å tydeliggjøre det naturlige skillet mellom frivillig innsats og det offentlige tjenestetilbud (august 2008).

Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler er revidert og utvidet. Veilederen er tilpasset den nye virkeligheten, samtidig som det er lagt vekt på å tydeliggjøre det naturlige skillet mellom frivillig innsats og det offentlige tjenestetilbud (august 2008).

Frivillighetssentralen - en veileder (pdf-format)