Nye marine verneområder Oslofjorden

Regjeringa har i dag oppretta to nye verneområde i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat utgjer eit samanhengande område med viktige naturverdiar.

Kongeleg resolusjon Rauerholmen

Kongeleg resolusjon Teineholmen