Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet

Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet, overlevert 15. juni 2006

Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet

Utredning fra utvalg oppnevnt av Utenriksdepartementet, overlevert 15. juni 2006

Utvalget for å vurdere frivillige organisasjoner som kanal i utviklingssamarbeidet ble oppnevnt av Utenriksdepartementet 04.07.2005.

Utvalget er ansvarlig for rapportens innhold. Utenriksdepartementet deler ikke nødvendigvis de vurderinger og synspunkter som framkommer i rapporten. 

Solheim og Rattsø

Utviklingsminister Erik Solheim (tv) får overlevert rapporten av utvalgsleder Jørn Rattsø. Foto: Pierre de Brisis, UD

(Rapporten i pdf-format – 1,2 MB)