Nytt riksnett for radio – lokalisering

Kultur- og kirkedepartementet
8030 Dep
0030 OSLO
Faks: 22 24 80 39Ref: JG-32064
Ansvarlig partner:
John S. Gulbrandsen


Oslo, 23. april 2003

Nytt riksnett for radio – lokalisering

Undertegnede representerer P4 Radio Hele Norge ASA (heretter P4).

Det vises til Kultur- og kirkedepartementets utlysning av et nytt riksnett for radio i FM-båndet (den såkalte P5-konsesjonen).

Som kjent vil P4 søke konsesjonen. I søknadsdokumentet for radiokonsesjonen punkt 3.6 fremgår det at kanalens hovedkontor og sentrale nyhetsredaksjon skal lokaliseres utenfor Oslo.

P4 har i dag hovedkontor i Lillehammer. Kanal4 som fikk tildelt tilsvarende konsesjon som P4 innehar i dag, har også i sin søknad meddelt at de vil etablere hovedkontor i Lillehammer, noe som er inntatt som en del av konsesjonsvilkårene.

P4 ønsker å fortsette virksomheten med hovedkontor på Lillehammer dersom de får tildelt den såkalte P5-konsesjonen. P4 er innforstått med at lokalisering utenfor Oslo er et vilkår og mener at P4 fortsatte lokalisering i Lillehammer tilfredsstiller dette vilkår i utlysningsteksten. Dersom departementet mener at P4s fortsatte lokalisering i Lillehammer vil tale i mot at P4 blir tildelt den nye radiokonsesjonen, ber vi om departementet snarest opplyser oss om dette.

Med vennlig hilsen

Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS


John S. Gulbrandsen
john.s.gulbrandsen@wiersholm.no