OECD retningslinjer for sikkerhet i informasjonssystemer og nettverk

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Mot en sikkerhetskultur

OECD retningslinjer for sikkerhet i informasjonssystemer og nettverk : mot en sikkerhetskultur