OECD retningslinjer for sikkerhet i informasjonssystemer og nettverk

Mot en sikkerhetskultur

OECD retningslinjer for sikkerhet i informasjonssystemer og nettverk : mot en sikkerhetskultur