Offentleg høyring av framlegg til endringar i inndelingslova

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2012