Offentleg høyring av framlegg til endringar i inndelingslova

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2012