Høring av plan for offshore kraftnett i tysk Østersjøen

Miljøverndepartementet har mottatt forslag til plan med konsekvensutredning for offshore kraftnett i tysk økonomisk sone av Østersjøen på høring fra tyske myndigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.01.2014

Miljøverndepartementet har mottatt forslag til plan med konsekvensutredning for offshore kraftnett i tysk økonomisk sone av Østersjøen på høring fra tyske myndigheter, se vedlagte brev.

En viktig hensikt med planen er å legge til rette for utvikling og distribusjon av fornybar energiproduksjon.

Saken er sendt departementet som nasjonalt kontaktpunkt for protokollen om strategiske miljøvurderinger av planer og programmer (SEA-protokollen) til FN Espoo-konvensjonen om prosjekter med virkninger over landegrensene (EIA-konvensjonen).

Vi ber om eventuelle merknader om miljøvirkninger for Norge som følge av planen innen  6. januar, for å kunne svare Tyskland innen fristen 10 januar 2014. 

Til toppen