Offshore vindkraft og arealprosesser

- sammenliknende metodestudie

Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og metoder for utpeking og tildeling av arealer for offshore vindkraftutbygging i Danmark, England og Tyskland. Arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder beskrives kort og anvendbarheten av eksisterende datagrunnlag for vurdering av egnede arealer for offshore vindkraft drøftes kort. Viktige hensyn ved lokalisering av offshore vindkraftanlegg samt mulige prosesser for utpeking av arealer drøftes.

Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og metoder for utpeking og
tildeling av arealer for offshore vindkraftutbygging i Danmark, England og Tyskland.
Arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder beskrives kort og
anvendbarheten av eksisterende datagrunnlag for vurdering av egnede arealer for
offshore vindkraft drøftes kort. Viktige hensyn ved lokalisering av offshore
vindkraftanlegg samt mulige prosesser for utpeking av arealer drøftes.

Offshore vindkraft og arealprosesser
- sammenliknende metodestudie
Rapporten i pdf format