Om grunnlaget for næringspolitiske virkemidler i Norge

Arild Hervik, Lasse Bræin og Mette Rye

OM GRUNNLAGET FOR NÆRINGSPOLITISKE VIRKEMIDLER I NORGEMøreforsking Molde
April 2002Forord

Arbeidet med denne rapporten startet med et innlegg på et seminar i NHD med politisk og faglig ledelse den 28. februar. Arbeidet har så blitt til på kort tid frem til første utgave ble avgitt den 2. april.

Arild Hervik deltar med et paper på konferansen "Policy Workshop. The use of fiscal incen­tives to boost innovation" som arrangeres 15.–16. april 2002 av "European Trend­chart on Innovation". Det inngår i dette oppdraget for NHD å lage et etterord til rapporten der denne drøftingen av europeiske erfaringer med skatteincentiver vil inngå. Årets seminar på Leang­kollen 18.–19. april vil få den første presentasjonen av en omfattende evaluering av effekter fra bruk av skatteincentiver i Nederland som innførte et slikt system i 1996 (Brouwer 2002). Dette erfaringsgrunnlaget skal også være med i etter­ordet.

Rapporten er i all hovedsak skrevet av Arild Hervik. Lasse Bræin og Mette Rye har bidratt til den empiriske delen av kapittel 2. Knut Bryn har hjulpet til med den redak­sjonelle utforming av rapporten

Molde, 9. april, 2002

Arild Hervik