Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget

Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget

  • Word [ Kapittel 1 | 2 | 3 ]
  • PDF [ Kapittel 1 | 2 | 3 ]