Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget

Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune

Særtrykk av del I av utredningen fra Oppgavefordelingsutvalget

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.

Teksten finnes også i andre tekstformat:

  • Word [ Kapittel 1 | 2 | 3 ]
  • PDF [ Kapittel 1 | 2 | 3 ]