Omlegging av Skipsregistrenes gebyrer og avgifter. Endring i NIS-forskriften i forbindelse med ikrafttredelse av ny tvistelov

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette forslag til endring av forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), § 6 og forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister(NIS), §§ 7 og 26 på høring, jamfør forvaltningsloven § 37.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2007