Oppfølging av merverdiavgiftsreformen 2001 - utkast til forskrifter mv. - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001