Opphentingsprogram for HPV-vaksinen - Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-registerforskriften

Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget høsten 2015 besluttet at det skal innføres et opphentingsprogram for HPV-vaksine for kvinner opp til 26 år

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2016