Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppnevningsbrev til arbeidsgruppen

Forum for etikk i kommunesektoren

Adressater i henhold til liste

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1254-11 MOP

30.08.2006

Arbeidsgruppe som skal kartlegge regelverk av betydning for etiske forhold i kommunene. Innkalling til første møte

Vi viser til vårt brev 29.06.06 hvor vi ba om at det ble oppnevnt medlem til ovennevnte arbeidsgruppe. På bakgrunn av tilbakemeldingen oppnevnes følgende som medlemmer i arbeidsgruppen:

Terje Dyrstad, FAD
Arnulf Tverberg, JD
Christine Hjortland, KRD (leder)
Runa Opdal Kerr, KS
Bente Stenberg-Nilsen, KS

Fra KRD vil også følgende personer møte: Nina Britt Berge, Jostein Selle og Martin Hill Oppegaard. Fra FAD er det også aktuelt å trekke inn en representant for konkurransepolitisk avdeling.

Vi innkaller med dette til første møte i arbeidsgruppa onsdag 30. august klokken 10 til 12 på møterom 8134 i Akersgata 59/R5. Det serveres lunsj rundt klokken 11.15.

Vennligst finn vedlagt mandatet for arbeidsgruppen hvor vi har innarbeidet merknadene fra JD og KS.

Vel møtt!

Med hilsen

Christine Hjortland (e.f.)
avdelingsdirektør

Martin Hill Oppegaard
rådgiver

Vedlegg: mandat for arbeidsgruppen

Likelydende brev sendt til:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)