Oppsummering av Vitenskapsåret 2011

I denne publikasjonen gis det noen smakebiter fra Vitenskapsåret 2011. Svært mange enkeltpersoner og institusjoner har deltatt på de over 30 arrangementene rundt omkring i landet. Vi bringer et lite utvalg av dem videre med oss i denne publikasjonen, gjennom essays, kronikker og intervjuer.

(Kunnskapsdepartementet)

I denne publikasjonen gis det noen smakebiter fra Vitenskapsåret 2011. Svært mange enkeltpersoner og institusjoner har deltatt på de over 30 arrangementene rundt omkring i landet. Vi bringer et lite utvalg av dem videre med oss i denne publikasjonen, gjennom essays, kronikker og intervjuer.

 

Vitenskapsåret har ønsket å koble forskningspolitikk til vanlige folks liv. De stemmene vi har brakt inn i denne publikasjonen er opptatt av nettopp dette, hvordan forskning og høyere utdanning preger våre liv.

Felles for dem er at de retter søkelyset mot noen konkrete utfordringer og muligheter vi står overfor, der vitenskap har en viktig rolle, både for å forstå mer og skape endring og verdiskaping.