Organisering av Toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet

ORGANISERING AV TOLL- OG AVGIFTSETATENS YTRE FORVALTNING

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet

10. mars 2003

Les rapporten her (PDF-versjon)